Motto:

Vzájemné prolínání prostorů - dům obklopený zelení a zahrada prostupující do interiéru, veřejná prostranství a stromy v nich, zeleň ve městě a město v zeleni. Jasná koncepce těsné sounáležitosti rozdílných prostorů jako rovnocenných partnerů, které se vzájemně respektují, ovlivňují i prostupují, podmiňuje vytvoření kompozičně vyrovnaného a harmonického celku.